Çarpılma ve Ölçüsel Değişikliklerin En Aza İndirilmesi